Bericht uit Egypte

In een vorig bericht heb ik u verteld dat ik bezig ben met een project rondom de psalmen. Wie een beetje rondzoekt op internet, kan in tal van talen en stijlen de psalmen horen zingen (zie voor verwijzingen www.wjdw.nl). De Arabische berijmde psalmen van de Evangelical Presbyterian Church in Egypt (de protestantse kerk waar ons seminarie van uitgaat) waren echter tot voor kort bijna niet op internet te vinden. Er bestond echter wel een cd-set waarop het eerste vers van elke psalm en elk gezang uit het officiële gezangboek van de kerk werd voorgezongen. Toen ik ernaar vroeg, bleek het geen probleem als ik tracks daaruit op internet zette. Zo zijn dan nu alle psalmen uit het Arabische protestantse
gezangboek op internet te beluisteren, zie mijn website
www.wjdw.nl. Zoals u zult horen, zijn de melodieën heel anders dan de Geneefse psalmmelodieën waar we in Nederland mee vertrouwd zijn. Andere melodieën zijn in Nederland bekend als gezangmelodie of van een Johannes de Heer-lied. Maar er zijn ook nogal wat melodieën die ik voor mijn komst naar Egypte nooit had gehoord en, een paar positieve uitzonderingen daargelaten, doen ze me steeds ook nog vrij weinig. Maar soms zie je in een dorp in Opper-Egypte mensen toch hun hart leggen in zo’n melodie en vol overgave zingen. De werkelijkheid is echter ook dat er in menig kerkdienst geen psalm meer wordt gezongen (hoewel de zangleider tussen de gezongen vrije liederen dan nog wel eens wat psalmwoorden wil lezen). Misschien vraagt u zich af waarom juist ik actie heb ondernomen om de Arabische psalmen op internet te zetten. Dit voorjaar (vanaf februari) hoop ik een collegeserie over de psalmen te geven. Het is een exegesecollege en geen kerkmuziekcollege, maar ik hoop wel nadrukkelijk aandacht te vragen voor het gebruik van de psalmen in de kerkelijke praktijk: waarom zingen we psalmen en hoe verstaan we de psalmen als we ze zingen? En voldoet de Arabische psalmberijming zoals die nu op internet staat voor de gemeentezang? Of is het tijd voor iets anders en beters, in elk geval voor sommige psalmen? Ondertussen hoop ik dat u in Nederland de Arabische psalmklanken eens rustig op u in zult laten werken, ook al kunt u de woorden wellicht niet verstaan.

Vriendelijke groet, Willem-Jan de Wit uit Caïro