Bericht uit Egypte

Willem Jan de Wit schrijft:

Terugkijkend op afgelopen maand zijn er zeker zeven zaken om dankbaar voor te zijn:

1. Zaterdag 6 en zondag 7 september was ik in Manshiyat Nasser, een dorp zo’n 325 km ten zuiden van Caïro, te gast bij oud-student ds. Amged en zijn vrouw Asnat. De diensten op zaterdag- en zondagavond waren de eerste van een tiendaagse “opwekkingsweek.” Om mensen te stimuleren anderen mee te nemen naar de kerk hanteerde men een opvallend systeem: je kreeg een aardigheidje elke keer als je iemand meebracht die de dag ervoor nog niet was geweest. Ik weet niet of het hier aan lag, of aan het feit dat ds. Amged met mij veel huizen langsging om mensen aan te moedigen om naar de kerk te komen, maar de tweede avond zat de kerk al helemaal vol.
2. Van 12 tot 22 september waren drie collega’s van de GZB op bezoek in Egypte. Zij hebben allerlei mensen gesproken en veel foto’s en filmpjes gemaakt om een goed beeld te krijgen van de christenen en de situatie van de kerk in Egypte. Volgend jaar wil de GZB speciaal aandacht vragen voor de bedreigde kerk in het Midden-Oosten en daarbij inzoomen op Egypte. U hoort hier te zijner tijd zeker meer over!
3. Zondag 14 september waren de drie GZB-collega’s en ik te gast in het dorp Daqouf, zo’n 225 km ten zuiden van Caïro. De gemeente in dit dorp is vacant, maar deze zomer liep Samer, één van de studenten in onze predikantsopleiding, er drie maanden stage. Op zondagmorgen preekte hij, naar aanleiding van Elia’s vlucht voor Izebel (1 Koningen 19), tegen de ongegronde angst waar veel Egyptische christenen zich volgens hem door laten leiden: ze gaan het gesprek met niet-christenen uit de weg omdat ze denken dat dat alleen maar tot problemen leidt, terwijl zijn eigen ervaring is dat een inhoudelijk gesprek, met enige wijsheid en op een liefdevolle manier, juist wel mogelijk is.
4. Zondag 21 september bezochten de drie collega’s en ik een nieuwe gemeente in Imbaba, een arme volkswijk in Caïro. Samen met vrijwilligers is oud-student ds. Mokhlos een paar jaar geleden begonnen met het houden van bijeenkomsten in een eenvoudig appartement en tegelijk heeft men activiteiten opgezet waar in deze buurt veel behoefte aan is, zoals huiswerkbegeleiding om schooluitval te voorkomen. Inmiddels is er al echt een gemeente ontstaan en onlangs heeft men een stukje grond kunnen bemachtigen -wat in deze dichtbebouwde wijk wel een wonder mag heten- om een christelijk centrum te bouwen zodat verdere groei van de kerk en het werk mogelijk wordt.
5. Maandag 22 tot en met donderdag 25 september vond de openingsconferentie van onze predikantsopleiding plaats. Omdat we de opzet van de predikantsopleiding hebben vernieuwd, was het aan mij als lid van de commissie onderwijsontwikkeling de studenten wegwijs te maken in het nieuwe programma en hen te helpen bij het inschrijven voor de vakken die ze dit najaar gaan volgen. Daarnaast mocht ik een overdenking verzorgen over de christelijke vrijheid. Op de hand-out die ik hiervoor had gemaakt, stond een citaat van Luther dat ik even later bij één van de studenten op Facebook zag staan en een student in het laatste studiejaar zei dat hij de hand-out als uitgangspunt voor een prekenserie wil gebruiken.
6. Maandag 29 september zijn de colleges van de vernieuwde predikantsopleiding en deeltijdopleiding daadwerkelijk begonnen. Gelukkig mogen we terugkijken op een soepele start.
7. Zelf verzorg ik dit najaar twee collegeseries in ons ThM-programma. Dit is een Engelstalig theologisch masterprogramma voor gevorderden. Eén van de studenten is ds. Santino. Hij komt uit Zuid-Soedan en heeft eerder in Maleisië gestudeerd maar kon door omstandigheden zijn studie daar niet afronden en nu hoopt hij dit bij ons hier in Caïro te doen. In Zuid-Soedan is hij ondertussen al benoemd als docent om predikanten op te leiden die de gemeenten daar kunnen dienen.

PS: Tijdens het bezoek aan het dorp Daqouf heb ik een uitgebreide fotoserie gemaakt. Ga naar wjdw.nl/dwaal, klik op de link van het fotoalbum en geniet van het echte Egyptische dorpsleven, inclusief de kerk en de zondagsschool.