Bericht uit Noorwegen

Deze keer kan ik u met plezier op de hoogte brengen van een volgend avontuur van Trygve en mij. Onze basis investeert al langere tijd in Groenland met outreach teams. Wij zullen in D.V. januari en februari een outreach gaan leiden naar Groenland. Dit betekent dat Trygve en ik samen met een andere leider en vijf studenten op reis zullen gaan. In Groenland is veel acohol- en kindermisbruik. We hopen met name veel met kinderen en jongeren te kunnen werken om ze Gods liefde en licht te laten zien. Wij doen dat in samenwerking met de plaatselijke kerken. Ook hen hopen we te kunnen bemoedigen. In de komende maanden zullen wij dus naast onze gewone bezigheden, bezig zijn met het plannen van deze outreach. Mogen wij op uw steun in gebed rekenen in deze tijd? Dat we naar de juiste plekken mogen gaan. Dat God in ons een voorbereidend werk kan doen, zodat wij klaar zijn om te gaan en Hem daar te dienen. Dat Hij door ons Zijn licht kan laten schijnen in het duister.

Hartelijk dank voor al uw gebeden en steun, wij voelen ons erg gezegend.