Beroep ds. D. Jongeneel

Op maandag 23 mei zal het beroep ingaan dat wijkkerkenraad 3 heeft uitgebracht op
ds. D. Jongeneel uit Katwijk aan Zee. Als andere wijkgemeenten van onze Hervormde Gemeente zijn we hier uiteraard op betrokken. Laten we het beroepingswerk, en in het bijzonder ds. Jongeneel en zijn gezin in onze voorbede gedenken, waarbij het ons gebed mag zijn dat zij helderheid ontvangen over de weg die de Heer hen wijst voor de komende tijd.