Beroep Ds. Groen

Aan de gemeente wordt medegedeeld dat Ds. Groen het ontvangen beroep, vanuit
de Hervormde Gemeente Rijsoord, heeft aangenomen.