Beroep wijk 3

Maandagavond jongstleden heeft een viertal broeders van wijkkerkenraad 3 de beroepsbrief overhandigd aan ds.
H. Russcher. De datum voor ingang van het beroep is in de brief gesteld op zaterdag 17 oktober 2015. In een goed gesprek is gesproken over tal van zaken, bedoeld om dominee en mevrouw Russcher een duidelijk beeld te geven van onze wijkgemeente. Daarnaast is gesproken over de planning van de kerkdiensten op zondagmiddag/-avond 25 oktober en de ontmoetingsdag op dinsdag 27 oktober aanstaande. Zodra deze vastligt, wordt u geïnformeerd. En uiteraard hebben wij aan het eind van de avond ook met elkaar gelezen uit Gods Woord en gebeden om wijsheid en de leiding van God bij het nemen van de beslissing op het beroep vanuit de hervormde  gemeente van Krimpen a/d IJssel. Ds. Russcher is voornemens deze beslissing zaterdag a.s. kenbaar te maken. Voor ds. Russcher en de roepende gemeente een spannende tijd, maar ook voor ons als toeschouwers. Dat alle betrokkenen zich in geloof zullen overgeven aan het wijs beleid van God, van harte instemmend met het vijfde vers van psalm 37: “Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem: Hij zal het doen”. Overbodig u te vragen ds. en mevrouw Russcher te willen opdragen in uw gebeden.