Beroep wijk 3

Zondag jongstleden werd u in de afkondigen voor dienst, geïnformeerd over het voorgenomen beroep op ds. H. Russcher te Nijkerk. Ds. Russcher, 52 jaar, is op dit moment predikant in Nijkerk en diende daar voor de hervormde gemeenten van Polsbroek, Oud-Beijerland en Barneveld. Zoals velen zich nog zullen herinneren, werd ds. Russcher één keer eerder door onze wijkgemeente beroepen. Het voornemen is om volgende week maandag de beroepsbrief te bezorgen. Op dit moment overweegt ds. Russcher reeds een beroeping vanuit de hervormde gemeente van Krimpen a/d IJssel. Een besluit op dit beroep valt op zaterdag 17 oktober. Vanaf die datum wordt het beroep vanuit onze gemeente in overweging genomen en uiterlijk drie weken daarna valt de beslissing. Zodra het beroep ingaat, wordt u nader geïnformeerd over de gebruikelijk activiteiten bij een beroeping. Wij vragen u ds. Russcher en zijn gezin op te dragen in uw gebeden. Ten aanzien van de gevolgde beroepingsprocedure tot slot nog het volgende. Belijdende leden van wijk 3 die het niet eens zijn met de gevolgde procedure, kunnen tot  uiterlijk morgenavond een schriftelijk bezwaar indienen bij de scriba van de wijk, de heer A. ’t Jong, P.A. de Genestetstraat 5.