Beroep wijk 4

Van harte leven we mee met ds. en mw. Dekker en uiteraard ook met wijk(kerkenraad) 4,
in gespannen afwachting van de beslissing die in Amersfoort moet worden genomen.
We hopen op een goede kennismaking aanstaande zondag en op 2 maart. Moge de Heer wijsheid schenken en zijn zegen aan dit beroep verbinden.