Voornemen tot beroep wijkgemeente 2

De kerkenraad van wijk 2 laat weten dat zij voornemens is om een beroep uit te brengen op dominee M.H. Vastenhout te Eethen & Drongelen. Als er binnen 5 dagen na deze afkondiging geen bezwaren, schriftelijk en ondertekend, tegen de gevolgde procedure bij de scriba van wijkkerkenraad 2 worden ingediend, zal het beroep ingaan op woensdag 17 februari. De beslissingsdatum van het beroep is dan woensdag 10 maart. Wij vragen uw voorbede voor dominee Vastenhout en zijn gezin.