Beroeping

In de afgelopen week bezochten de beroepen predikant, ds. H.  Russcher en zijn vrouw, tot  tweemaal toe onze wijkgemeente. Zondag leidde dominee Russcher de middag- en avonddienst, waarna een groot deel van de kerkgangers hen met een handdruk Gods zegen toewenste. Dinsdag  werd gesproken met de burgemeester, de predikanten van wijk 2 en 4 en het college van kerkrentmeesters. Verder werd de pastorie bezocht, een maaltijd genoten en tot slot vond er een ontmoeting plaats met de kerkenraad. Wij mogen terugzien op goede ontmoetingen, ontvangen uit de hand van de HEERE. En bekend met de noden en vreugden van onze gemeenten is voor dominee Russcher nu een periode van beraad aangebroken. Een periode van vragen naar de wil van God. En wij? De brief aan de Filippenzen wijst ons de weg:  ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God’. Dat we in die weg de komende week massaal onze verlangens aan God bekend zullen maken. Dan mogen we de besluitvorming over dit beroep, met een heilige onbezorgdheid, leggen in de handen van de Heere, die immers ook het hoofd van Zijn gemeente in Sliedrecht is. Deo Volente zaterdag 7 november maakt dominee Russcher zijn besluit bekend.

A. Huisman, namens de BC