Beroepingscommissie wijk 2

Als beroepingscommissie hebben we een zestal keren vergaderd. Behalve de eerste keer fysiek, de overige keren via Teams of Jitsi digitaal. Blijft een beetje afstandelijk, maar het went wel en we maken toch flinke stappen vooruit met ons werk. De groepsvorming is digitaal wat lastiger, maar de onderlinge openheid en inbreng is er wel. Het is ons voortdurend gebed geleid te worden door de Heilige Geest en ons daarvan ook echt afhankelijk te stellen. Vanuit die houding en met dat vertrouwen zijn we met een pittige voorselectie bezig geweest en hadden we de opdracht om van de zesendertig door gemeenteleden, kerkenraadsleden en het Mobiliteitsbureau PKN aangedragen kandidaten uit te komen op een negental en inmiddels zestal kandidaten. Deze kandidaten gaan we verder beluisteren, bekijken. We laten ons leiden en mogen er dan ook op vertrouwen dat onze Vader ons de weg wijst. Laat dit ook de voortdurende voorbede van onze gemeente zijn, ofwel van u als gemeentelid. Onze eerste vergadering na de zomervakantie staat ingepland op maandag 31 augustus en we hopen dat dat weer een fysieke bijeenkomst mag zijn.
Namens de beroepingscommissie,
Gert de Bruin