Beroepingscommissie

Zoals in een vorig bericht vermeld, was er een positieve ontwikkeling te melden van een benaderde kandidaat. We zijn met wederzijdse instemming met elkaar een informeel traject ingegaan.
Na wederzijdse kennismakingsgesprekken zijn we na 1 januari 2021 het formele traject ingegaan en hebben het pastoriegesprek (coronaproof) gevoerd met de gehele beroepingscommissie en het predikants-echtpaar in het Verenigingsgebouw aldaar.
Dit mondde uit in een unanieme voordracht van de Beroepingscommissie aan Wijkkerkenraad 2 om een beroep uit te brengen op ds. M.H. Vastenhout te Eethen/Drongelen. In de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van Wijk 1 en 2 (2 februari 2021) is dit aan de hand van een dienst en een verslag van de gevoerde gesprekken besproken. Daarna is door Wijkkerkenraad 2 met algemene stemmen de voordracht overgenomen. Vervolgens is de voordracht ingediend bij de Algemene Kerkenraad die in een ingelaste vergadering (5 februari 2021) ook met algemene stemmen besliste dat het beroep mag worden uitgebracht.
Als Beroepingscommissie zijn we God dankbaar voor deze uitkomst en dat afgelopen zondag het voorgenomen beroep op ds. M.H. (Michiel) Vastenhout kon worden afgekondigd.
Ds. Vastenhout (1980) is getrouwd met Sandra en ze zijn gezegend met 2 kinderen, zoon Jesper (10 jaar) en dochter Jinthe(6 jaar). Na 6 jaar uitgezonden geweest te zijn naar Mexico, zijn ze nu 6 jaar aan de Hervormde Gemeente Eethen/Drongelen verbonden.
Vandaag verloopt de bezwaartermijn tegen de gevolgde procedure en bij geen bezwaar is het de bedoeling dat de beroepsbrief op woensdag 17 februari 2021 wordt overhandigd door de voorzitters van de Wijkkerkenraad en de Beroepingscommissie. De bedenktijd voor de familie Vastenhout gaat dan in en de drie weekstermijn loopt op Biddag (10 maart 2021) af. Een spannende tijd voor het gezin en ook voor de beide gemeentes. Dit mag een oproep zijn om de komende tijd, als Gemeente van Christus, te bidden om wijsheid en inzicht in Gods weg voor het beroepen gezin.

Namens de beroepingscommissie,
Gert de Bruin (voorzitter).