Beroepingswerk

De kerkenraad van wijk 2 maakt bekend dat zij het voornemen heeft om een beroep uit te brengen op Ds. N.W. van den Houten uit Dordrecht.
Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen tot en met 31 mei schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij de scriba van de wijk, de heer Gert de Bruin, Waalstraat 73.