Beroepingswerk

De kerkenraad van wijk 2 maakt bekend dat geen bezwaar is ingekomen tegen de gevolgde beroepingsprocedure en dus kan het toegezegde beroep op Ds. N.W. van den Houten te Dordrecht worden uitgebracht. Het beroep zal woensdag 4 juni op Ds. Van den Houten worden uitgebracht en op die dag overhandigd. Ds. Van den Houten heeft 3 weken bedenktijd dus tot uiterlijk 25 juni. Nu al melden we enkele belangrijke geplande datums, te weten zondag 15 juni a.s. dan hoopt Ds. Van den Houten voor te gaan in de morgendienst in de Grote Kerk. U als gemeente kennismaken met de familie Van den Houten op een bijzondere gemeenteavond op donderdag 19 juni die om 20.00 uur begint. We rekenen op uw aller belangstelling en roepen u op het beroepingswerk in uw gebeden te gedenken.