Beroepingswerk

Er is grote dankbaarheid dat u als gemeente warme belangstelling heeft getoond op de bijzondere gemeente-avond in de Maranathakerk bij de kennismaking met ds. en mw. Sparreboom. Het was een heel ontspannen, open en goede ontmoeting. Zondag mochten we elkaar opnieuw ontmoeten en verbondenheid in Christus ervaren in de viering van het Avondmaal. Het was fijn dat in die dienst het hele gezin Sparreboom aanwezig was. De wederzijdse verlangens zijn nu uitgewisseld en we hebben zoveel mogelijk elkaars vragen beantwoord. Nu is het woord aan de Heer van de kerk, die op Zijn tijd in onze vacature zal voorzien. We bidden als gemeente dat ds. Sparreboom (en gezin) hierover helderheid zal ontvangen. We leggen het aan Zijn voeten. Uw uitingen van meeleven met dit beroep kunt u richten aan:
ds. J.W. Sparreboom, Zwanenkade 51, 2925 AN Krimpen aan den IJssel
telefoon 0180-553301 en e-mailadres: jwsparreboom@hetnet.nl