Beroepingswerk

Onze gemeente en in het bijzonder wijk 3 kreeg een teleurstellend bericht uit Katwijk aan Zee. De beroepen predikant ds. Jongeneel meende voor het op hem uitgebrachte beroep te moeten bedanken. We hopen dat hij vrede heeft op de genomen beslissing. We bidden dat onze gemeente spoedig weer een nieuwe predikant mag verwelkomen en bidden de beroepingscommissie en wijkkerkenraad 3 wijsheid, volharding en Gods zegen toe in het
vervolgen van de helaas tot nu toe zo moeizame weg.