[Wijk 3] Beroepingswerk

Na het op beroep preken in ons midden mochten we dinsdag 11 oktober het echtpaar Verheij opnieuw in Sliedrecht welkom heten. Tijdens de nadere kennismaking mocht gesproken worden met de collega predikanten en pastoraal werkers, de pastorie is bezichtigd en met een afvaardiging van de kerkrentmeesters is gesproken. Na een gezamenlijke maaltijd was het tijd voor een ontmoeting met de kerkenraad. U zult begrijpen dat dit veel indrukken zijn om een plaats te geven. De beslissingsdatum van het beroep is uiterlijk D.V. zaterdag 22 oktober. Wij vragen u het beroepingswerk en ds. Verheij en zijn gezin te blijven opdragen in uw voorbede. Nu de informatie is uitgewisseld wordt er immers gezocht en geluisterd naar Gods wil.