Beroepingswerk: beroepingscommissie vrijwel compleet

Er werden al namen ontvangen maar we houden ons aanbevolen voor het opgeven door gemeenteleden van namen van door hen geschikt geachte predikanten. Deze opgaven zullen voorzien moeten zijn van een motivering of argumentatie en van de naam van degene die de opgave doet. Opgaaf aan het scribaat. Daar kan ook het door de kerkenraad vastgestelde profiel van de te beroepen predikant opgevraagd worden. Inmiddels is de advieslijst binnen van het Mobiliteitsbureau PKN en kan de beroepingscommissie van start gaan.
De beroepingscommissie zal dinsdag 4 maart voor het eerst bij elkaar komen. Deze is samengesteld uit 6 ambtsdragers uit onze wijkkerkenraad aangevuld met 1 ambtsdrager uit wijk 1 en 1 ambtsdrager uit wijk 3 en 4. Verder wordt een gemeentelid vanuit de jeugd gevraagd zich aan te sluiten. Zodra de commissie compleet is volgt hierover nader bericht.