Beroepingswerk wijk 1

Inmiddels is wijk 1 dus echt vacant, zoals we dat noemen. De komende tijd zullen verdere voorbereidingen worden getroffen. De toestemming is inmiddels verleend om een predikant te beroepen en de solvabiliteits-verklaring is binnen. Bij het landelijk bureau arbeidsbemiddeling van de PKN is een lijst met beroepbare predikanten opgevraagd.
Als deze binnen is kan de beroepingscommissie (nu nog in oprichting) aan de slag.
Aan de gemeente vast de oproep om met ons mee te denken en mogelijke namen van geschikte predikanten in te dienen. Als u belangstelling hebt voor het profiel waar vanuit gewerkt wordt, is dit op te vragen via de scriba. Uiteraard is uw gebed voor dit werk zeer waardevol.