Beroepingswerk wijk 1: commissie samengesteld

Inmiddels is de beroepingscommissie bekend. Deze bestaat uit de ouderlingen Paul Passchier, Rien Klop, Jan Hilgeman, Jan van de Wetering, Gerhard van’t Hof en Gert Vink. Vanuit wijk 2 is ouderling Mieke van ’t Veer afgevaardigd en vanuit de wijken 3 en 4 ouderling Nico van Horssen. Vanuit de gemeente neemt Dita Hak deel in de commissie. De commissie probeert voor de zomervakantie begint een keer te vergaderen en afspraken te maken over de procedure en het vervolg.