Beroepingswerk wijk 1

De laatste week dat ds. Tanghé in onze wijk als predikant werkzaam is, breekt aan.
Tijdens de receptie en in de dienst zullen we hier uiteraard nog aandacht aan besteden.
Inmiddels is ook het beroepingswerk begonnen. Binnen de kerkenraad is een voorbereidingscommissie samengesteld. Deze heeft een voorstel gemaakt voor een profiel van de gemeente en een profiel van de te beroepen predikant. Deze zijn in de afgelopen kerkenraadsvergadering besproken en nog wat aangepast. Intussen is toestemming van de algemene kerkenraad verkregen om een predikant te beroepen en ook de solvabiliteitsverklaring (landelijke verklaring dat we genoeg geld hebben om een nieuwe predikant te kunnen beroepen) is via de Algemene Kerkenraad aangevraagd. Binnenkort kan bij het mobiliteitsbureau van de PKN een lijst met mogelijk geschikte kandidaten worden opgevraagd. Intussen wordt een beroepingscommissie ingesteld met enkele kerkenraadsleden, een afgevaardigde uit wijk 2, een afgevaardigde uit de wijken 3 en 4 en een gemeentelid. Ds. Sparreboom zal ons als consulent van advies dienen in de hele procedure. Via het wijkbericht houden we u op de hoogte.