Beroepingswerk wijk 2

In onze laatste kerkenraadsvergadering is de werkwijze (taakomschrijving) van de beroepingscommissie vastgesteld. De commissie is nu compleet en bestaat uit 9 leden. Zes leden uit de wijkkerkenraad, de ouderlingen Hans van der Weijde (voorzitter), Adri Dekker (2e voorzitter), Gert de Bruin (secretaris), Pieter Hofman, Mieke van ’t Veer en ouderling-kerkrentmeester Wim de Jong. Vanuit de wijken 1, 3 en 4 respectievelijk de ouderlingen Jan Hilgeman en Jan Willem Westland. Vanuit de gemeente is de heer Timon Jongkind (jeugdwerk) toegevoegd. Verder is er een adviserende rol voor onze consulent Ds. Tanghé. We roepen de gemeente op het beroepingswerk in de voorbede op te dragen aan God de Vader om ons de weg te wijzen naar de voor onze gemeente bestemde voorganger.

Oproep voor aanbevelingen wijk 2
Er zijn na een aantal verkiezingsrondes nog drie vacatures in onze wijkkerkenraad. Een evangelisatieouderling, een diaken en een ouderling. Graag stellen we opnieuw de wijkgemeente in de gelegenheid om per ambt schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen. Dit kan bij de scriba van de wijkkerkenraad. Aanbevelingen zijn bindend als ze door tien of meer stemgerechtigde leden zijn ingediend en anders een advies aan de kerkenraad die dan zelf in de vacatures moet voorzien. De kerkenraad vraagt om uw meedenken en meeleven en met name ook om uw gebed.