Beroepingswerk wijk 2

Zondag 23 november jl. is het voornemen tot beroep afgekondigd. Kerkordelijk moet er een week gewacht worden met het uitbrengen van het beroep i.v.m. mogelijke bezwaren tegen de procedure. Als die er niet zijn zal a.s. maandag 1 december het beroep worden uitgebracht op en overhandigd aan ds. J.W. (Johan) Sparreboom te Krimpen aan den IJssel. Hij is 43 jaar oud en staat vanaf 2004 in Krimpen aan den IJssel, Wijk De Rank (1 van de 4 wijken). Daarvoor stond hij 4 jaar in Nieuwveen. Hij is getrouwd (net 18 jr) met Alet en ze hebben 4 kinderen, oudste zoon 14, dochter 12 en tweeling van 8 jaar en een pleegdochter van 6 jaar.

Woorden van hem zijn: Mijn verlangen is om samen te bouwen aan een aantrekkelijke en aanstekelijke wijkgemeente, die vrijmoedig getuigt van het heil, dat we kunnen vinden in de Here Jezus Christus, die heeft geleden voor onze zonden en is opgestaan uit de dood. Er loopt nog een beroep, uit Waddinxveen, waardoor een erg drukke periode voor het gezin aanbreekt. Met passen en meten worden komende week zoveel mogelijk ontmoetingen ingepland. Voor de gemeente is van belang te weten dat donderdag 4 december de kennismaking met de gemeente staat geagendeerd, o.a. een avond in de Maranathakerk, die om 20.00 uur begint.
D.V. zondag 7 december gaat ds. Sparreboom voor in de avonddienst in de Maranathakerk, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. We bidden om gezegende ontmoetingen, openheid en goede uitwisseling van verlangens. Op Zijn tijd komt er een nieuwe herder en leraar en wij bidden dat het ds. Sparreboom zal zijn.
Gegevens: ds. J.W. Sparreboom, Zwanenkade 51, 2925 AN Krimpen aan den IJssel; telefoon 0180-553301 en e-mailadres: jwsparreboom@hetnet.nl