Beroepingswerk Wijk 2: het beroepingswerk kan bijna beginnen

In onze wijkkerkenraadsvergadering van afgelopen week (3 februari) werd de profielschets van de te beroepen predikant besproken en vastgesteld. Ook het profiel van onze Hervormde Gemeente en de plek die wijk 2 daarin inneemt is beschreven. De samenstelling van de beroepingscommissie is vastgesteld. Bij het Mobiliteitsbureau van de PKN wordt met voornoemde stukken deze week een advieslijst van predikanten aangevraagd. Na ontvangst hiervan kan de beroepingscommissie met haar werk beginnen.