Beroepingswerk wijk 2: profielschets

In onze wijkkerkenraadsvergadering volgende week maandag zal de profielschets van de te beroepen predikant besproken en vastgesteld worden.
Ook het profiel van onze Hervormde Gemeente en de plek die wijk 2 daarin inneemt zal dan beschreven zijn. Volgende week wordt bij het Mobiliteitsbureau van de PKN met voornoemde stukken een advieslijst aangevraagd.
Verder zal de grootte en samenstelling van de beroepingscommissie worden vastgesteld.