Beroepingswerk wijk 2: Profielschets

In onze wijkkerkenraadsvergadering afgelopen dinsdag is de profielschets van
de te beroepen predikant besproken en kan deze nader uitgewerkt worden en
vastgesteld. 
Ook het profiel van onze Hervormde Gemeente en de plek die wijk 2 daarin inneemt
is beschreven. Vervolgens zal bij het Mobiliteitsbureau van de PKN met voornoemde
stukken een advieslijst aangevraagd worden. Verder is de grootte en samenstelling
van de beroepingscommissie besproken. Er is nog enig beraad over de beschikbaarheid.
Vervolgens zullen de leden van de beroepingscommissie formeel benoemd worden
door de kerkenraad.