Beroepingswerk wijk 2

Nu de formaliteiten om te mogen beginnen positief zijn afgerond kunnen we door
met de vervolgstappen. In onze volgende wijkkerkenraadsvergadering (21 januari)
wordt de profielschets van de te beroepen predikant besproken en vastgesteld.
Ook is het profiel van onze Hervormde Gemeente en de plek die wijk 2 daarin
inneemt beschreven en wordt vastgesteld. Vervolgens is het verplicht bij het
Mobiliteitsbureau van de PKN met voornoemde stukken een advieslijst aan te
vragen. Deze lijst bevat de namen van predikanten die beroepbaar zijn en in dit
profiel passen.
Intussen kan in de kerkenraad de grootte en de samenstelling van de beroepingscommissie 
besproken worden en wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.
Vervolgens zullen de leden van de beroepingscommissie formeel benoemd worden
door de kerkenraad. Als kerkenraad willen we graag dat het beroepingswerk van
onze wijk breed gedragen wordt in onze gemeente en we bevelen dit uiterst
verantwoordelijke werk van harte aan in de voorbede van de Gemeente.