Beroepingswerk wijk 3

Aanstaande zondag hoopt in de middag- en avonddienst de beroepen predikant, ds. H. Russcher uit Nijkerk, voor te gaan. Een gewone dienst, immers net als elke andere zondag, staat de verkondiging van het evangelie en dus de Drie-enige God, centraal. Maar het is wel een dienst met een bijzonder karakter, omdat een dienaar van het Woord de gemeente ontmoet die hem roept. Dat wij tezamen knielend voor het Woord, Gods aanwezigheid en geloofsverbondenheid ervaren, zodat de stem van Hem die roept, mag worden gehoord. Na de avonddienst is er gelegenheid om dominee en mevrouw een hand te geven, kort een enkel woord met hen te wisselen en de verlichting met de Heilige Geest toe te wensen bij het overwegen van het beroep. Wij bidden om een gezegende dienst en ontmoeting, bidt u mee?