Beroepingswerk wijkgemeente 2

Beroepingswerk
Als er niets gemeld wordt in het wijkbericht over het beroepingswerk betekent dit niet dat er niets gebeurt, dat begrijpt u. De beroepingscommissie (hierna BC) heeft zeker niet stil gezeten en heeft zich in de zomervakantieperiode georiƫnteerd op mogelijke kandidaten. Na de vakantie is de BC twee keer bij elkaar geweest en is er een te beroepen predikant benaderd en zijn er hoorsessies geweest. Begin november gaat het pastoriegesprek plaats vinden met een deel van de BC. Als dit alles positief uitpakt komt er vanuit de BC een voorstel tot het uitbrengen van het beroep aan de wijkkerkenraad. Als de wijkkerkenraad het voorstel overneemt zal dit in de Algemene Kerkenraad worden ingebracht en bij instemming kan het beroep officieel worden uitgebracht. U ziet dat er nog een traject te gaan is, waarbij we telkens zomaar een week verder zijn. De beroepingscommissie vraagt u om haar werk te blijven gedenken in uw gebed. Zo kunnen we samen als gemeente op weg zijn naar vervulling van onze vacature, op Zijn tijd.