Beslissing beroep Ds. Veldhuijzen

Afgelopen zaterdag 14 november ontvingen wij het bericht dat ds. Veldhuijzen had besloten het door ons uitgebrachte beroep niet te kunnen aanvaarden. Wederom is dat voor ons als wijkgemeente een grote teleurstelling! Natuurlijk zagen we uit naar zijn komst naar Sliedrecht, maar Gods weg leidde niet naar onze gemeente. Ds. Veldhuijzen verwoordde het zo: ‘Er waren momenten dat hij zich in Sliedrecht zag wonen en werken in Gods Koninkrijk, maar dat verlangen werd niet bevestigd.’ Namens ds. en mevr. Veldhuijzen willen wij een ieder hartelijk danken voor alle contacten en inzet in welke vorm dan ook. In vertrouwen op onze grote Herder zal de beroepingscommissie zijn taak voortzetten. Op Zijn tijd zullen we een predikant ontvangen. Wil(t) u/jij het beroepingswerk steeds weer in gebed bij de Heere God brengen?