Bestemming Collecte Heilig Avondmaal

Op D.V. Goede Vrijdag 3 april a.s. zal tijdens de diensten het Heilig Avondmaal bediend worden.
Ter gedachtenis aan wat onze Heiland voor ons deed aan het kruis op Golgotha.
Hij stierf aan het kruis om voor ons de straf te dragen die wij hadden verdiend.
Een wonder waar we niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn. Om iets van die dankbaarheid tot uiting te brengen mogen we ook vandaag onze gaven geven voor onze medemens. Deze keer is dat voor de opvang van gehandicapte kinderen en onderwijs voor meisjes in Pakistan. Luisterend Dienen/Kerk in Actie steunende Kerk van Pakistan. In dagcentrum Dar Ul Mussarat worden gehandicapte kinderen opgevangen en wordt ze geleerd de capaciteiten die ze hebben zoveel mogelijk te benutten. Verstandelijk gehandicapten worden in Pakistan weggestopt, omdat ouders zich voor hen schamen.
In het islamitische Pakistan wil de kerk getuigen van Gods liefde, ook voor deze kinderen. Daarom heeft men het dagcentrum opgericht, waar ongeveer zestig kinderen in een positieve sfeer worden opgevangen. Ze doen basale vaardigheden op, zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen (aankleden, eten enz.) en krijgen spraakles en fysiotherapie. Sommigen krijgen zelfs een vaktraining zodat ze hun eigen brood kunnen gaan verdienen. Veel Christenen in Pakistan behoren tot de allerarmsten van de bevolking. Ze wonen vaak in sloppenwijken en op het platteland, waar nauwelijks onderwijsvoorzieningen zijn. Ouders durven hun dochters niet naar een veraf gelegen school te sturen. Dat is niet veilig, en bovendien wordt het in Pakistan niet geaccepteerd dat meisjes naar school gaan.
Daarom heeft de Kerk van Pakistan eigen Christelijke scholen voor meisjes. Voor de arme meisjes die van ver komen is er een internaat. Zo kunnen ze veilig naar school en hebben alle ruimte voor creativiteit en ontspanning. En bovendien krijgen ze geloofsonderwijs en begeleiding bij het maken van hun huiswerk. Om dit alles te kunnen doen is veel geld nodig. Daarom willen we een beroep op u doen om de collecte mild en ruimhartig te gedenken. U kunt uw gave geven tijdens de diensten, maar overmaken mag ook. Het IBAN nummer is NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van L009305-01 Pakistan.
Niet alleen uw gave is belangrijk, ook uw gebed voor dit werk is nodig. Wilt u daarom ook dit werk in uw gebeden gedenken?

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en gave!

Namens de diaconie,

P.de Jager
M. van Wijk