Bestemming Collecte Heilig Avondmaal D.V. zondag 7 juni

Op D.V. zondag 7 juni a.s. zal in onze gemeente het Heilig Avondmaal bediend worden.
Als diaconie hebben we de gewoonte om dan een zgn. doelcollecte te houden.
Deze keer willen we collecteren voor Verslavingszorg en opvang van weeskinderen in Oekraïne.
Een Nederlands echtpaar runt namens Worldpartners de Boerderij Adama. Er zijn verschillende projecten voor diverse doelgroepen. Zo is er het project ChildCare, speciaal ter ondersteuning van kinderen. Momenteel bestaat dit onderdeel uit een kinderopvang voor verwaarloosde kinderen in Novovolinsk. Daarnaast is er een maaltijdproject waar kinderen uit het dorp Zhovtneve een maaltijd kunnen krijgen en een plek hebben om even onbezorgd te kunnen spelen en/of leren. In Zhovtneve wordt ook gewerkt aan de oprichting van een familiehuis waar 12 kinderen kunnen wonen.
Er is ook het project Dare2Care.Dit is het programma ter ondersteuning van mensen met verslavingsproblemen, en mensen die weer willen re-integreren in de samenleving.
Er zijn 7 rehabilitatiecentra en momenteel wordt er gewerkt aan een appartement dat gebruikt zal worden voor de 3e etappe: een omgeving waarin ex verslaafden kunnen wennen aan een zelfstandig leven in de gewone maatschappij. Kerk in Actie/Luisterend Dienen steunt dit werk.
Als diaconie willen we graag meehelpen om dit werk doorgang te laten vinden. We kunnen dat niet zonder uw steun. Daarom vragen we u om uw bijdrage voor dit werk te geven tijdens de collecten in de diensten van a.s. zondag, maar u mag uw gave ook overmaken op IBAN NL25RABO0359322719.
Dit onder vermelding van Worldpartners Oekraïne. Maar ook willen we vragen om uw gebed. Zonder de zegen van God kan ook dit werk niet gelukken.
Mogen we opnieuw op u rekenen?

Namens de diaconie,

P.de Jager
M. van Wijk