Bestemming Collecte Heilig Avondmaal

Op D.V Goede Vrijdag 18 april zal het Heilig Avondmaal gevierd worden.
Juist op deze dag, waarop we denken aan het sterven van onze Heere en Heiland mogen we ons zwakke geloof versterken bij de tekenen van brood en wijn. De Heere Jezus gaf Zijn leven voor ons mensen die het leven buiten zichzelf moeten zoeken. Wat een geweldige genadegave!!
Jezus gaf zichzelf! Op deze dag mogen wij een stukje van onszelf geven voor onze gehandicapte naaste in Myanmar. Gehandicapten behoren vaak tot de allerarmsten in Myanmar. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. Er zijn naar schatting 1,3 miljoen mensen in Myanmar die lichamelijk gehandicapt zijn. Ruim de helft is tussen de 16 en 65 jaar oud en in principe in staat om te werken. TLMI helpt lichamelijk gehandicapten toegang te krijgen op de arbeidsmarkt door middel van vakonderwijs, het creƫren van werkplekken en het geven van microkredieten. The Leprosy Mission International (TLMI, Leprazending) is een internationale christelijke organisatie met meer dan 130 jaar ervaring in het werken met lepra. Vanaf 2004 richt de organisatie zich ook op andere vormen van gehandicapt zijn. TLMI heeft zeventien centra voor gehandicapten opgezet. Daar wordt niet alleen de noodzakelijke zorg en revalidatie geboden, maar worden mensen met een handicap, geholpen met hun re-integratie of integratie in de gemeenschap. In de centra leren zij een vak. Luisterend Dienen/Kerk in actie steunen dit werk. Door die steun kunnen ca. 300 gehandicapten onderwijs ontvangen, maar ook medische zorg en financiƫle steun.

Graag willen wij als diaconie een bijdrage leveren aan dit mooie werk. Daarom willen we een beroep doen op uw vrijgevigheid en u vragen deze collecte mild te gedenken.Naast uw gave vragen wij ook uw gebed voor dit werk. U kunt uw gave geven tijdens de diensten, maar als u uw bijdrage liever overmaakt kan dat ook.Het rekeningnr. is: NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Sliedrecht. Met vermelding TLMI Myanmar. Alvast hartelijk dank!

Namens de diaconie,

J. P. Kraaijeveld,
M. van Wijk