Bestemming doelcollecte 19-01-2014

Zondag a.s. zal de diaconie collecte bestemd worden voor een project in Mexico.
In Mexico is alcohol- en drugsverslaving een groot probleem, met alle gevolgen
van dien.
De ‘Classis de la Costa’ van de INP is in en rond de Zuid-Mexicaanse stad Tapachula
een paar jaar geleden begonnen met hulpverlening aan alcohol- en drugsverslaafden.
Zij heeft daarvoor een centrum voor de behandeling en resocialisatie van verslaafden
opgericht: Centro Shalom. In samenwerking met Mexicaanse leraren wordt vorm
gegeven aan preventie-en voorlichtingswerk onder jongeren, onder andere door
de ontwikkeling van materialen. In eerste instantie richt het preventiewerk zich
op jongeren in de kerken, maar ook middelbare scholen worden benaderd.
De bedoeling is dat lokale kerken in de toekomst zelfstandig het preventiewerk oppakken.
U kunt uw gave voor dit project geven tijdens de dienst, maar we geven u ook
graag de gelegenheid om uw bijdrage per bank over te maken. Doet u dit dan
op bankrek. NL25RABO0359322719 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder
vermelding van Centro Shalom.
Naast uw gave vragen we ook om dit werk in uw gebed te gedenken.

Namens de diaconie,

J.P. Kraaijeveld en M. van Wijk