Bestemming doelcollecte D.V. zondag 4 mei

Op zondag 4 mei a.s. zal er weer een doelcollecte gehouden worden.
In Rwanda is de Stichting Ceformi actief om kansarme jongeren op basis van Bijbelse normen en waarden op te leiden voor diverse beroepen zoals timmerman, loodgieter, metaalbewerker, cateraar of kleermaker. Jongeren in de leeftijd zo tussen de 16 en 24 jaar krijgen daardoor de kans om een eigen bestaan op te bouwen. Ze zijn veelal goed gemotiveerd om de opleiding te volgen. Ze zijn volwassen genoeg om te weten wat ze willen bereiken in het leven en hebben realistische ambities en verwachtingen. Eerst wordt hen de basisvaardigheden bijgebracht en in een later stadium worden ze ondersteund in het opzetten van hun eigen bedrijfje.
Luisterend Dienen/Kerk in Actie steunt dit initiatief. Daarom willen we u vragen om ook een bijdrage te leveren voor deze jongeren. U kunt dit doen tijdens de dienst als er gecollecteerd wordt, maar u mag natuurlijk ook uw bijdrage overmaken op rekeningnr. NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Ceformi L 122901.
Naast uw gave vragen we ook om uw gebed. Mogen we de collecte opnieuw van harte bij u aanbevelen?
Alvast hartelijk dank voor uw gave.
Namens de diaconie, J. P. Kraaijeveld en M. van Wijk