Bestemming Heilig Avondmaal Collecte D.V Zondag 22juni

Op D.V. zondag 22 juni a.s. zal opnieuw het Heilig Avondmaal gehouden worden.
Het is dan altijd de gewoonte om een collecte te houden met een speciaal doel.
Daarvan zijn 3 collectes met een vaste bestemming, de andere 2 zijn steeds verschillend. De collecte die we tijdens de diensten a.s. zondag hopen te houden hebben als bestemming een project van Luisterend Dienen/Kerk in Actie in Colombia. Het Zuid-Amerikaanse land Colombia is ongeveer 27 keer groter dan Nederland en heeft ruim 43 miljoen inwoners. Het land kent een bloedige geschiedenis. Het is een land van drugshandel en corruptie. In Colombia zijn hele families die op de vlucht zijn geslagen vanwege de jarenlange conflicten. Vooral in de hoofdstad Bogotá komen veel vluchtelingen terecht in sloppenwijken, waar ze vervolgens weer slachtoffer worden van gewapende groepen. Mencoldes, een christelijke hulporganisatie, heeft een centrum opgericht voor inheemse vluchtelingen. Pas aangekomen ontheemde gezinnen ontvangen daar een voedselpakket, medische zorg, traumaverwerking en onderdak voor twee maanden. Daarnaast krijgen ze begeleiding en omscholing waardoor ze beter integreren in de stad. Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de  terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. De Protestantse Kerk vraagt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties om meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá.

Graag willen we uw aandacht vragen voor het werk van Mencoldes. In de eerste plaats door dit werk te gedenken in uw gebeden. Maar er is ook veel geld nodig om dit werk te kunnen blijven doen. Daarom vragen we u de collecte mild en ruimhartig te gedenken. Er wordt gecollecteerd tijdens de dienst, maar we willen u ook graag de gelegenheid geven om uw gave via de bank over te maken. Doet u dat dan op rekeningnr. NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van L 009204  Mencoldes Colombia.
Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Namens de diaconie,
J .P. Kraaijeveld
M. van Wijk