Bestemming Heilig Avondmaal Collecte

Op D.V. zondag 2 februari a.s. zal in onze gemeente het Heilig Avondmaal gehouden worden. Als een zondaar mogen we komen om ons geloof te versterken bij de tekenen van Brood en Wijn. Wat een wonder dat we een veilig thuis hebben in het Huis van de Vader met zijn vele woningen. Voor velen is dat zo heel anders. Velen leven aan de rand van de samenleving, zijn verslaafd aan alcohol of drugs, en hebben geen of nauwelijks uitzicht meer in dit leven. Stichting de Hoop in Dordrecht wil deze mensen helpen, en biedt daarom diverse programma’s waar de cliënten aan kunnen deelnemen om van de verslaving af te komen. De medewerkers bij Stichting De Hoop geloven dat God levens herstelt. De drijfveer van het werk bij De Hoop is altijd geweest om cliënten met hun pijn te brengen aan de voet van het Kruis. “Ik kan hier nog bij Iemand Anders terecht dan alleen bij de hulpverleners. Dit maakt mijn opname bij De Hoop anders,” zei één van de cliënten. Het geloof stempelt de hulpverlening. Daarnaast biedt De Hoop ook enkele expliciet christelijke programma-onderdelen. Denkt u hierbij aan pastorale begeleiding, oriëntatie op het christelijk geloof, diensten met Kerst en Pasen of aan bijeenkomsten waarin onderwerpen als keuzes maken, vergeving en seksualiteit vanuit Gods perspectief worden besproken. Juist deze identiteit gebonden en pastorale programma’s worden niet gesubsidieerd door de overheid. U begrijpt, deze onderdelen zijn werkelijk van Levensbelang. Daarom hebben we besloten om de collecte tijdens de diensten van zondag a.s. voor dit doel te besteden. Door het geven van onze gave, maar niet minder door ons gebed kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan dit mooie en dankbare werk. Wij willen deze collecte dan ook van harte bij u aanbevelen. Wilt u uw gave liever per bank overmaken, dan kan dat uiteraard ook. Doet u dat dan op bankrekening NL25RABO0359322719 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van “collecte de Hoop”. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en gave. God zegene u en uw gaven
Namens de diaconie, J. P. Kraaijeveld / M. van Wijk