Betalingen voor Solidariteitskas 2021

Betalingen voor Solidariteitskas 2021
Van gemeenten voor gemeenten….

In april wordt bij alle belijdende leden van onze Hervormde Gemeente de envelop met acceptgirokaart bezorgd voor de Solidariteitskas. In de envelop vindt u ook een foldertje waarin het doel hiervan wordt uitgelegd. Het woord Solidariteitskas zegt het eigenlijk al: solidair zijn als het echt nodig is. De landelijke Solidariteitskas van de Protestantse Kerk in Nederland helpt als een plaatselijke gemeente niet langer zelfstandig kan bestaan; er worden kerkelijke activiteiten betaald die door een gemeente soms niet meer op te brengen zijn. Maar ook landelijke activiteiten, zoals studenten-, binnenvaart-, doven- en koopvaardijpastoraat, worden uit deze kas betaald. Als gemeente zijn wij verplicht voor ieder belijdend lid € 5,- af te dragen aan de solidariteitskas. Wanneer wij door deze actie meer inkomsten krijgen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vragen wij u in dit schrijven om een bijdrage van € 10,-. Een relatief klein bedrag, maar van grote waarde. Wij hopen te mogen rekenen op uw solidariteit om zo ook te kunnen bijdragen aan de opbouw en het voortbestaan van de plaatselijke gemeenten. Wij vragen u uw bijdrage over te maken op de manier zoals aangegeven op de acceptgirokaart. Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Er zijn al veel gemeenteleden die gebruik maken van automatische incasso voor het innen van de bijdrage voor de solidariteitskas. Indien u hier ook gebruik van wilt maken vanaf 2022, dan kunt u het formulier wat u hiervoor ontvangt gescand mailen naar kerkelijkbureau@hervormdsliedrecht.nl of in de brievenbus doen van het Kerkelijk Bureau. Ook kunt u dit in de brievenbus doen bij één van onderstaande adressen:
• Gertjan Rietveld, Beugelaar 11;
• Leen Kleijn, Busonisingel 6;
• Janine den Braanker, Elzenhof 174;
• Ronald vd Velde, Middenveer 91;
• Gijs de Waard, Middeldiepstraat 85;
• Bert Verheij, Molendijk 18;
• Piet Groen, Waterwegstraat 18.
Bij de gemeenteleden die nu al gebruik maken van automatische incasso zal de afschrijving in april gebeuren.