Betrokken zijn op Oekraïne

Wat is er veel gaande in de wereld. We dachten toe te kunnen gaan komen aan het verwerken van de coronapandemie, en na die moeilijke jaren de blik naar voren te gaan richten. Maar toen brak in Oekraïne oorlog uit. Een oorlog op ons continent. Dat is ingrijpend en de gevolgen zijn groot. We zien wat gaande is in Oekraïne en horen de verhalen, de duidingen van wat gaande is, de mogelijke scenario’s in de (nabije) toekomst, en de inzichten over wat met name Poetin beweegt. Daarbij zijn er de concrete initiatieven om te helpen, zowel gericht op de mensen in Oekraïne, als op de vluchtelingen die een veilig heenkomen zoeken en allen die hen waar dan ook ondersteunen.
Hoe zijn wij juist als christen op deze complexe werkelijkheid betrokken?
Sommigen heel actief, anderen voelen zich soms wat lamgeslagen. Misschien wel juist door de complexiteit, of de onzekerheid. Toch geloof ik dat wij allen als gelovigen, juist vanúit ons geloof, betrokken kunnen zijn. Niet ieder op dezelfde manier. Maar daarom is het zo mooi dat er een gemeente is. Waar we in de ander ontdekken wat we zelf missen, maar wat evenzo nodig is.
We zijn betrokken met ons hoofd, ons hart en onze handen. De één zal snel tot concrete actie overgaan, zamelt spullen in, rijdt zelfs naar het oosten, of bereidt de opvang van vluchtelingen voor.
Handen uit de mouwen. Een ander reageert meer vanuit het hart. Zo iemand zoekt de stilte, thuis of in de open kerk, en bidt. Zo vieren we ook op zondag de liturgie, waarin we bidden om vrede,
verzoening en recht. Waarin we zingen, boven onszelf uit, en stem gevend aan wie nu niet zingen kan. Weer een ander leest en luistert goed naar wat tot ons komt en denkt daarover na. Wat speelt er? Welke vragen stelt deze situatie aan ons geloof? Reflecties daarover worden gedeeld en helpen anderen verder.
Ik vind het bijzonder om te zien hoe we, ook als Hervormde Gemeente Sliedrecht, hierin onze weg zoeken. Dat we elkaar in de tijd die voor ons ligt daarbij hard nodig hebben, in gezamenlijke gerichtheid op de Heer van hemel en aarde, dat staat voor mij vast. Met hoofd, hart en handen.

Ongelooflijke Podcast
Aansluitend bij wat ik hierboven schreef, wijs ik u en jou graag op de laatste afleveringen van de Ongelooflijke Podcast. Hierin wordt licht geworpen op de belangrijke rol die religie speelt in het conflict tussen Rusland en Oekraïne (aflevering 79). In aflevering 80 en 81 spreken Beatrice de Graaf en Stefan Paas over de actuele situatie en duiden die vanuit hun kennis en ervaringen. Dat geeft stof tot nadenken. De inzet is duidelijk bij het ‘hoofd’, maar ‘hart’ en ‘handen’ zijn niet ver weg. De podcast is gemakkelijk te vinden in podcastapps of via het internet.