Bevestiging ds. J.W. Sparreboom

Zondag 3 mei werd ds. Sparreboom bevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ook dit was een bijzondere dienst met heel weinig kerkgangers en veel volgers via het internet. Hervormd Nieuwerkerk kent net als wij 2 wijken en ook hier is ds. Sparreboom de nieuwe predikant van wijk 2, en ook hier gaat zijn collega van wijk 1 binnenkort weg. Een herhaling van wat 5 jaar geleden in Sliedrecht gebeurde. Ds. Sparreboom werd bevestigd door ds. Methorst, zijn collega.
Tijdens de bevestigingsdienst was het thema: ‘Van onmacht naar opdracht’. Dit naar aanleiding van Johannes 21: 1-14 over de verschijning aan het meer van Tiberias en de wonderlijke visvangst. De discipelen waren onmachtig om vis te vangen. Pas toen zij de opdracht van Jezus uitvoerden en het net aan de andere kant uitwierpen, waren ze in staat om vis te vangen. Laten wij dan ook Jezus’ voetsporen volgen, dan wordt onze onmacht tot opdracht! Ds. Sparreboom heeft deze opdracht van Jezus gevolgd door het beroep naar Nieuwerkerk aan te nemen.
Na deze verkondiging werd ds. Sparreboom bevestigd en (op afstand) ingezegend. Daarna volgde direct de intrededienst. Op zijn welbekende manier sprak ds. Sparreboom de kinderen toe en in zijn preek ging hij verder waar ds. Methorst gestopt was, namelijk met Petrus, die tot drie maal toe de vraag krijgt of hij Jezus waarlijk lief heeft. Eigenlijk zijn wij mensen wel eens op zoek naar een resetknop, zoals een apparaat kan hebben, die de wirwar in je leven kan oplossen, waarna je weer met een schone lei kunt beginnen. Petrus kreeg deze ‘resetknop’ aangereikt en heeft er dankbaar gebruik van gemaakt. Daardoor werd hij van visser, herder van Gods kudde en mocht hij met al zijn onmacht en onzekerheid een opdracht van God aanvaarden en in Jezus’ voetsporen verder gaan.
Aan het einde van de dienst volgden een aantal toespraken. Als laatste sprak ds. Sparreboom nog enkele woorden, waarbij hij ook onze Sliedrechtse gemeente niet vergat. Hij wenst ons toe dat wij, in de voetsporen van Jezus, op weg mogen gaan. Vol vertrouwen dat Hij zijn kerk nooit alleen zal laten.
Namens onze gemeente hebben wij afgelopen zaterdag nog een boeket in de pastorie laten bezorgen, met als tekst ‘Ga met God’.
Het adres is: fam. Sparreboom, Kerkepad 1, 2912 XG Nieuwerkerk aan den IJssel.