Bevestiging en aftreden wijk 1

Zondag 12 januari is er ‘wisseling van de wacht’. In een gezamenlijk stukje in het Kerkblad en op de website worden alle namen genoemd.
Op deze plaats geef ds. G.J. Mink aan hoe de opvolging in wijk 1 geregeld is:
– Heleen van der Vlist vervangt Pieter Vlot als scriba.
– Elize Vlot-de Waard vult de bestaande vacature voor diaken in.
– Tine Plaisier-Brouwer vervangt Frans Willemsen als evangelisatie-ouderling.
– Gert Jan Rietveld wordt ouderling-kerkrentmeester in de plaats van Leen Kleijn, terwijl Gerard van Houwelingen de bestaande vacature invult.
– Mark van de Wetering neemt als blokouderling de wijk van Heleen Vermeer-van der Poel over.
– De wijk van Heleen van der Vlist-de Bruijn blijft voorlopig vacant; we hopen hierin nog te kunnen voorzien. De wijkkerkenraad zal binnenkort beslissen wie voor het pastoraat in dit blok aanspreekpunt wordt.
Wij bidden om Gods zegen over al het ambtelijk werk.