Bezinningsavonden ‘Stille Week’

De Algemene Kerkraad nodigt u en jou uit voor de bezinningsavonden in de Stille Week. De avonden worden gehouden in de Grote Kerk en staan in het teken van het overdenken van het lijden van Jezus Christus. Dit willen we doen door met elkaar te zingen, te bidden, Schriftlezing, een meditatie door de predikanten, gedichten, stilte en een orgelimprovisatie. Het centrale thema voor de week is: ‘Als een Lam…’

Het programma ziet er samengevat als volgt uit:
maandag 15 april    voorganger:    ds. H.J. van der Veen, ‘De slachting van het Lam’
dinsdag 16 april        voorganger:   ds. J.W. Sparrebooom, ‘De aanwijzing van het Lam’
woensdag 17 april    voorganger:  ds. L.W. den Boer, ‘De Verzoening door het Lam’
donderdag 18 april  voorganger:   ds. G.J.Mink, ‘De Overwinning van het Lam’

Alle avonden beginnen om 19.15 uur. Vanuit elke wijk zullen ambtsdragers de Schriftlezing verzorgen en zullen belijdenis-catechisanten gedichten voorlezen. Mocht u niet in staat zijn de avonden bij te wonen, en u wilt thuis luisteren, dan kunt u de liturgie aanvragen bij
W. de Munck, tel. 06 111884262, of per e-mail wdemunck@@solcon.nl. De liturgie wordt dan vooraf bij u thuis bezorgd.

D.C. van ‘t Hoff,
scriba Algemene Kerkenraad