Bezinningsbijeenkomst kinder- en jongerenwerk

Zondag 12 maart is er na de morgendienst in de Maranatha Kerk een bijeenkomst in het kader van het bezinningstraject voor het kinder- en jongerenwerk in onze beide wijkgemeenten. Dat loopt immers dit seizoen. Allen die hart hebben voor de jeugd zijn hartelijk uitgenodigd. Het gaat niet alleen ouders en grootouders aan, niet alleen alle actievelingen in het jeugdwerk van dit moment, maar onze hele gemeente. Het zal zondag wel druk worden, denk ik.

Een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier,
ds. G.J. Mink.