Bezoek Egypte

Zoals u en jij waarschijnlijk wel hebt meegekregen zijn vanuit de zendingscommissie Dick van Mourik, Maarten de Waal en Ton Keesmaat naar Willem-Jan de Wit in Caïro geweest. Er is al iets over geschreven in een vorig Kerkblad en hopelijk konden jullie ook de blogs op de GZB-site lezen (gzbexperience.nl/blogs). In deze speciale kerstuitgave willen zij nog even een korte terugblik geven op de reis, maar vooral ook vooruitkijken. Met name op wat voor manier wij als gemeente bij het zendingswerk in Egypte betrokken zouden kunnen blijven.

Zij schrijven daarover het volgende:

Willem-Jan

Onze reis naar Egypte was in alle opzichten een bijzondere ervaring. Allereerst natuurlijk de enorme metropool Caïro met meer dan 20 miljoen inwoners en alle drukte, vervuiling en chaos die dat met zich meebrengt.

Het was mooi om Willem-Jan daar (als in een soort oase van rust) op het seminarie bezig te zien onder de Egyptische studenten. Hij spreekt vloeiend Arabisch en weet ze met zijn kennis en humor helemaal voor zich in te winnen. Inmiddels zijn ook veel studenten afgestudeerd en als voorganger aan het werk gegaan in diverse lokale gemeenten, waarvan wij er drie hebben mogen bezoeken. Wat we daar gezien hebben heeft diepe indruk op ons gemaakt.

Nieuwe kerken bouwen

Waar een paar jaar geleden nog een braakliggend terrein was heeft men inmiddels (met o.a. steun van de GZB) een heuse kerk kunnen bouwen in de vorm van een diaconaal centrum voor de wijk. Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt al als je de wijk in komt rijden. De armoede en leegheid komt je in allerlei vormen tegemoet. Mooi om dan te zien hoe de christelijke minderheid in Egypte werkt onder wat zij noemen ‘onze moslimbroeders’.

We hebben op allerlei manieren mogen zien dat God doorgaat met Zijn werk in Egypte en dat de kerk ook daar tegen de verdrukking in groeit. Tegelijkertijd ligt er een grote uitdaging. De huidige regering onder president Sisi laat namelijk enorme woonwijken uit de grond stampen om het huidige Caïro te ontlasten. Deze president staat ook welwillend tegenover de christelijke minderheid, omdat hij inziet dat ze een positieve invloed hebben op hun leefomgeving.

Weinig tijd

Daarom worden in de nieuwe wijken ook stukken grond voor kerkbouw aangewezen. Daar moet binnen 3 tot 4 jaar mee gestart zijn anders krijgt de grond een andere bestemming.

En in Egypte ben je nu eenmaal geen kerk/gemeente als je geen gebouw hebt. U raadt het al … onze hersens draaien inmiddels op volle toeren. Wat zou het mooi zijn als wij onze Egyptische broers en zussen kunnen helpen om dit te realiseren en tegelijkertijd daarvan te leren hoe het is om als kerk dienend bezig te zijn in de wijk, zodat we het ook op onze eigen omgeving zouden kunnen toepassen.

Focus in 2023

Komende tijd willen we dan ook met u en jou nadenken over op wat voor manieren we hierbij betrokken kunnen raken. Daarbij zoeken we natuurlijk ook de samenwerking met de GZB en Willem-Jan. Een paar ideeën die als eerste boven komen borrelen zijn: het als gemeente adopteren van een kerkplantingsproject, het organiseren van een (jongeren)experiencereis of werkvakantie en het organiseren van een gemeenteavond met Willem-Jan en/of Egyptische studenten. Wat ons ook erg aansprak was het werk van Sijda en Rob Wesselink. Zij zijn namens de GZB uitgezonden naar Aswan in het zuiden van Egypte en waren ook twee dagen te gast op het seminarie.

Ze vertelden ons over hun werk in het ziekenhuis, waar ze bezig zijn met het trainen van nieuwe verpleegkundigen en het begeleiden van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Mogelijk kunnen ook hier nog initiatieven voor ontwikkeld worden. Maar misschien hebt u/jij ook nog wel ideeën. Als dat zo is aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Mogen we rekenen op uw/jouw gebed en betrokkenheid?