Bezoek van Janet van Boxtel

Janet van Boxtel is een paar dagen in Nederland en heeft ook Sliedrecht bezocht. Met Janet hebben we gesproken over mogelijkheden om het werk van St. Embrace als Commissie te ondersteunen. Zij en haar man Michel wonen met hun kinderen Jonathan (15) en Elisa (11) in Boedapest en werken onder de circa 10.000 daklozen die in deze stad leven. Daarnaast zijn er tal van projecten opgezet om de allerarmsten in Hongarije te helpen hun leven weer op de rit te krijgen. In 2016 en 2018 hebben zo’n 35 jongeren en 12 senioren uit onze gemeente tijdens hun reis kennis gemaakt met het werk van Janet en Michel.

Jullie krijgen allemaal de hartelijke groeten.