Bezoekbroeder

Romano van den Dool heeft in de laatstgehouden vergadering van de kleine kerkenraad de belofte van geheimhouding wat vertrouwelijk bij hem bekend wordt, afgelegd.
Hij gaat namelijk als bezoekbroeder ouderling Mark van de Wetering assisteren.
We wensen hem Gods zegen toe op zijn pastorale werk.