BHV-ers gezocht

Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar gemeenteleden die in bezit zijn van een BHV-certificaat of EHBO-diploma, of die bereid zijn om dit te halen. Voor de voortgang van de fysieke diensten zijn BHV-ers van essentieel belang om bij calamiteiten de leiding te kunnen nemen. Deze fysieke BHV-cursus zal bestaan uit twee avonden voor nieuwe aanmelders op D.V. donderdagavonden 10 en 17 november in de Maranatha Kerk.
BHV-ers die in bezit zijn van een certificaat vanuit hun organisatie of werk, is de bereidheid tot deelname voor 1 avond op 17 november voldoende. Deze avond zal worden geleid door
gediplomeerde instructeurs, dhr. A. Wattel en dhr. A. v.d. Bos.
Wil je bijdragen aan dit belangrijke werk, of ben je geïnteresseerd, meld je via onderstaand mailadres.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gert-Jan Vermaas,
gertjan.vermaas@hervormdsliedrecht.nl.