Biddagcollecte 12 maart

Op D.V. woensdag 12 maart  is het weer Biddag voor Gewas en Arbeid. Als college van kerkrentmeesters brengen wij graag deze dag onder uw aandacht, met name de vele arbeid die ook in onze gemeente wordt verricht. In al het werk in en voor onze gemeente zijn we afhankelijk van Zijn Zegen. Wij vragen u dit werk, dat binnen onze gemeente gedaan mag worden, op te dragen in uw persoonlijke gebeden. U kunt dit werk ook financieel ondersteunen via de Biddagcollecte (de 2e rondgang op woensdag 12 maart) of via bankrekening-nummer NL79 FVLB 0699 9470 06 t.n.v. Hervormde Gemeente Sliedrecht o.v.v. biddag-collecte.
Bij voorbaat dank voor uw meeleven met de kerk!