Biddagcollecte 2014

Met dankbaarheid melden wij u dat de opbrengst van de Biddagcollecte € 5.185,57 bedraagt. Dit bedrag is exclusief de min of meer gebruikelijke nagekomen ontvangsten op de bankrekeningen van het College van Kerkrentmeesters voor de biddag. De collecteopbrengst in 2013 bedroeg € 5.233,15 plus € 2.452,25 aan nagekomen ontvangsten. Wij zijn erg dankbaar dat de gemeente ons met de biddagcollecte voorziet van middelen om ook in 2014 het zo belangrijke kerkenwerk in onze gemeente mogelijk te maken.
Wilt u nog bijdragen aan de Biddagcollecte dan kan dat via bankrekeningnummer NL79FVLB0699947006 ten name van CvK Hervormde Gemeente Sliedrecht onder vermelding van Biddagcollecte of door uw bijdrage in een enveloppe met vermelding Biddag in de collectezak te doen.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wijnand Blom en Leen Kleijn