Biddagcollecte

Op D.V. woensdag 9 maart  is het weer Biddag voor gewas en arbeid. Als College van Kerkrentmeesters brengen wij deze dag graag onder uw aandacht, met name de vele arbeid die ook in onze gemeente wordt verricht. In al ons werk in en voor onze gemeente zijn we afhankelijk van de Zegen van de Heer. Wij vragen u dit werk, dat binnen onze gemeente gedaan mag worden, op te dragen in uw persoonlijke gebeden. U kunt dit werk ook financieel ondersteunen via de Biddagcollecte of via bankrekeningnummer NL60 RABO 0373 7290 14 t.n.v. Hervormde Gemeente te Sliedrecht o.v.v. Biddagcollecte.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Wijnand Blom en Gertjan Rietveld